Βάντζιου Αγλαία

Βάντζιου Αγλαία

Σπουδές Επαγγελματική Δραστηριότητα
Τόπος Κατοικίας:

Βηλαρά 20, Ιωάννινα

Τηλέφωνο:

2653071382

Σπουδές

Γνώσεις Δ.Ε., Η/Υ, με μετεκπαίδευση στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με εικοσαετή πείρα.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Έχει την εποπτεία όλων των εργαστηρίων της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής Μονοδενδρίου. Επίσης,είναι η υπεύθυνη παραγωγής της Σχολής.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ