Μπενέκος Ιωάννης

Μπενέκος Ιωάννης

Σπουδές Συμπόσια Επαγγελματική Δραστηριότητα Άλλες δραστηριότητες Μέλος άλλων οργανώσεων εθνικών ή διεθνών σχετικών με τα εικαστικά Λοιπές πληροφορίες
Γεννήθηκε:

1955

Τόπος Γέννησης:

Χουλιαράδες Ιωαννίνων

Τόπος Κατοικίας:

Ιωάννινα

Τηλέφωνο:

2651073255, 2651001005, 6977584105

E-mail:jbenekos@ioannina.gr

Σπουδές

1967 Τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο στα Ιωάννινα.
1973 Τελείωσα το Λύκειο στα Ιωάννινα.
1979 Δίπλωμα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
1976 Δίπλωμα Ιταλική Γλώσσας από το «Instituto Italiano di Cultura» της Θεσ/νίκης .
Στοιχειώδη γνώση Γερμανικής – Αγγλικής γλώσσας.

Συμπόσια

1990 Συμπόσιο ICOMOS με Θέμα: Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ:

 

 

1990 Σεμινάριο με Θέμα: «Εξοικονόμηση ενέργειας – Εφαρμογές στον σχεδιασμό κτιρίων», (Τ.Ε.Ε)
1991 Σεμινάριο με Θέμα: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική», (Τ.Ε.Ε)
1992 Σεμινάριο με Θέμα: «Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Προγράμματα Έργων»,(Δήμος Ιωαννιτών)
1993 Σεμινάριο με Θέμα: «Τοπική Ανάπτυξη»,(Δήμος Ιωαννιτών).
1994 Σεμινάριο με Θέμα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικής»,(Δήμος Ιωαννιτών).
1995 Σεμινάριο Εκμάθησης του Αρχιτεκτονικού – Σχεδιαστικού προγράμματος ARRIS Η/Υ,(Δήμος Ιωαννιτών).
1996 Σεμινάριο με Θέμα: «Δυνατότητες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενεργείας: Α: Βιομάζα, Β: Παθητικά Ηλιακά Συστήματα.» (Τ.Ε.Ε).
1997 Σεμινάριο με Θέμα: «Επισκευές κτιρίων βλαμμένων από σεισμό», (Τ.Ε.Ε).
1997 Σεμινάριο με Θέμα: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ», (Τ.Ε.Ε).
1998 Σεμινάριο με Θέμα: «Φωτισμός Μνημείων – Έργων Τέχνης».
1998 Σεμινάριο με Θέμα: «Ξύλινες κατασκευές».
1998 Σεμινάριο με Θέμα: «Νέο πλαίσιο Δομικών Έργων από Χάλυβα – Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Εφαρμογή Ευρωκώδικα 3 κ΄ 4»,   (Τ.Ε.Ε).
2000 Σεμινάριο με Θέμα: «Τεχνικές εκτίμησης ακινήτων»,(Εθνική Τράπεζα Ελλάδος).
2000 Σεμινάριο με Θέμα: «Κατασκευές από τοιχοποιία- Σχεδιασμός και Επισκευές, παρουσίαση Ευρωκώδικα 6 και 8»,(Τ.Ε.Ε).
2000 Σεμινάριο με Θέμα: « Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α», (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).
1998 Σεμινάριο με Θέμα: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη», (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).
2004 Σεμινάριο με Θέμα: «Γ’ Κ.Π.Σ – Ειδικά θέματα διαχείρισης τεχνικών έργων», (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης)
2005 Σεμινάριο με Θέμα: «Πολιτιστική Στρατηγική και Προοπτικές χρηματοδότησης από την Ε.Ε», (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).
2006 Σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Πληροφορική του Δήμου Ιωαννιτών» , (Δήμος Ιωαννιτών) .
2006 Σεμινάριο επιμόρφωσης μεθέμα : «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Ιστορικά Κέντρα Πόλεων», (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).
2007 Σεμινάριο επιμόρφωσης μεθέμα : «Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AUTOCAD», (Εθνικό Κέντρο    Δημόσιας Διοίκησης). 
2008 Σεμινάριο επιμόρφωσης μεθέμα : : «Σχολική Διαρροή:Καινοτόμα Εργαλεία Επαγγελματικής Συμβουλευτικής», (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΙΕΚΕΠ
2008 Σεμινάριο θεματικό με θέμα: « Σχολική Διαρροή Καινοτόμα Εργαλεία Επαγγελματικής Συμβουλευτικής»
2008 Πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα : «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).
2008 Σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα : «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» διάρκειας,(ΚΕΔΚΕ και Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΤΑ)
2008 Σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα: Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων (οδηγία 2002/91/Ε.Κ),(ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος).
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 
1996 Συνέδριο της Ε.Ε. με Θέμα: «Αποκατάσταση κέντρων πόλεων» Ιταλία (Perugia) 
1998 Διεπιστημονικό Συνέδριο με Θέμα: «Τεχνολογία – Πολιτισμός κ΄ Αποκέντρωση».(Ε.Μ.Π-Δήμος Μετσόβου)
1998 Διεθνές Συνέδριο με Θέμα: «Ένα Όραμα για την Αθήνα: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ κ΄ ΠΟΛΗ, Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» Τ.Ε.Ε.
1999 Διεθνές Συνέδριο με Θέμα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ» Διαχείριση υγρών αποβλήτων κ΄ ρύπανση αποδεκτών Ατμοσφαιρική ρύπανση – Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες (αυτοκίνητο – βιομηχανία – θέρμανση) Διαχείριση υδάτινων πόρων – Στερεά Απόβλητα Περιβαλλοντική Διαχείριση Αστικός Σχεδιασμός ,(Τ.Ε.Ε-XELEXPO)
2001 Διεπιστημονικό Συνέδριο με Θέμα:»Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών»,(Ε.Μ.Π – Δήμος Μετσόβου)
2003 Συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα : «Σχεδιασμός του Χώρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση», ( ΥΠΕΣΔΑ – ΤΕΕ )
2005 Συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα : «Ανάπτυξη της Ηπείρου», (Γ.Γ.Π.Η)
2006 Συμμετοχή στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Νομού Ιωαννίνων (Ν.Α.Ι – Γ.Γ.Π.Η – Αναπτυξιακή Εταιρεία Ήπειρος Α.Ε)

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

 

1996 Ημερίδα με Θέμα: «Χωροταξικός Σχεδιασμός κ΄ Τοπική Αυτοδιοίκηση».(T.E.E τμ. Ηπείρου-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση).
1997 Ημερίδα με Θέμα: «Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική».(Τ.Ε.Ε τμ. Ηπείρου).
1998 Ημερίδα με Θέμα: «Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Τόπων Ξερολιθιάς ¨REPIS¨»(Τ.Ε.Ε τμ. Ηπείρου).
1998 Ημερίδα με Θέμα: «Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων»(Τ.Ε.Ε)
1999 Ημερίδα με Θέμα:« Εθνικές Δομές Στήριξης Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ADAPT (Eθνικό παρατηρητήριο απασχόλησης – Εθνικό Ινστιτούτο εργασίας -Γ.Γ.Π.Η) 1999 Ημερίδαμε Θέμα: «Στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών στην Ήπειρο».(RISE).
 2000 Ημερίδαμε Θέμα: «Ενεργειακός Σχεδιασμός-Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια αστικού περιβάλλοντος».(Τ.Ε.Ε τμήμα Ηπείρου-Τ.Ε.Δ.Κ.Ι – Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο).
2000 Ημερίδα με Θέμα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών(G.I.S)».
2000 Ημερίδα με Θέμα: «Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών – Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών».
2000  Ημερίδα με Θέμα: «‘ΕΥΡΩ’ προετοιμασία και προοπτικές» (Γ.Γ.Π.Η)
2002 Ημερίδα με Θέμα: «Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων στα οικοδομικά και τεχνικά έργα».(Τ.Ε.Ε)
2002 Ημερίδα με Θέμα: «Ενημέρωση φορέων για την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER»
2002 Ημερίδα με Θέμα: «Παρουσίαση Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας».( Γ.Γ.Π.Η )
2003 Ημερίδα με Θέμα: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας».( Γ.Γ.Π.Η )
2004 Ημερίδα με Θέμα:«Ταμείο Συνοχής στη Περιφέρεια Ηπείρου».(Γ.Γ.Π.Η )
2004 Ημερίδα με Θέμα: « Ειδικά Θέματα Παρακολούθησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Κ.Π.Σ» (ΜΟΔΕ ΑΕ -ΥΠΟΟ)
2006 Ημερίδα με Θέμα: «Οικιστική Διαχείριση Παραδοσιακών Οικισμών»Συρράκο (Τ.Ε.Ε)
2006 Ημερίδα με Θέμα: «Νέα Αντίληψη και Αποκέντρωση της Επιμόρφωσης» (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης )

2008 Διημερίδα με θέμα:Νέα γενιά προιόντων,Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, εφαρμογές: WEB Πρωτόκολλο, Διοικητικής ενημέρωσης, Παρακολούθησης έργων, Προμηθειών.

 

 

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 

1979-1984 Ελεύθερος επαγγελματίας – μελετητής, σε μία σειρά μελετών – επιβλέψεων ιδιωτικών και Δημοσίων έργων.
Ενδεικτικές μελέτες του Δημοσίου:
Μέλος ομάδος μελέτης: – Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πόλης Κόνιτσας
                                       -Επέκταση – Αναθεώρηση Σχεδίου πόλης Κόνιτσας
                                       -Συστηματική καταγραφή – αποτύπωση πολεοδομικής και Αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας οικισμών του Ν. Ιωαννίνων
                                       -Αναστήλωση οικίας ΑΜΕΛΙΚΟ στο Κουκούλι Ζαγορίου.
                                       -Μελέτη επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου στο χωριό Πλαίσιο Θεσπρωτίας
                                       -Μελέτη αναστήλωσης οικίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ στο Συρράκο, κ.α.
 
1984-1998 Στέλεχος του Τμήματος Κτιριακών Μελετών κ΄ Αρχιτεκτονικών
Διαμορφώσεων του Δήμου Ιωαννιτών με σειρά Μελετών –
Επιβλέψεων έργων του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρω:
·         Αρχιτεκτονική Μελέτη κτιρίου νέας Λαχαναγοράς στη θέση Βοιδολίβαδο Δ.Δ Σταυρακίου.
·         Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη Δημοτικού Ωδείου.
·         Αρχιτεκτονική Μελέτη κτιρίου Οίκου Ευγηρίας στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα – Πουτέτση.
·         Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη Πάρκου Άλσους-Βρεφονηπιακού Σταθμού.
·         Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη Περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου Δ.Ι
·         Αρχιτεκτονική Μελέτη Ελεύθερου Χώρου περιοχής Μάστικα κ.α
1999 * Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών
* Προϊστάμενος του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών
1999 – σήμερα * Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης –Πληροφορικής – Στατιστικής

 

Άλλες δραστηριότητες

Συμμετοχή σε Ομαδικές Εκθέσεις Φωτογραφίας:
·         Θεσ/νικη 1975
·         Γιάννενα 1976 
·         Γερμανία (Νυρεμβέργη – Στουτγάρδη) 1986
·          Ιταλία (Μιλάνο) 1986.
 
Ατομική Έκθεση Φωτογραφίας : 
·         Δανία (Χόρσεν) 2000. 
·         Βέλγιο (Αμβέρσα) 2002
·         Ιταλία(Σαρδηνία -Νουόρο) 2003
 
Ελλάδα (Ιωάννινα – Δημοτική Πινακοθήκη) 2003
Ελλάδα (Δήμος Τζουμέρκων – Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Δ Χουλιαράδων) 2003
Ελλάδα (Ιωάννινα Πολιτιστικό Κέντρο Μονής Περιστεράς Πανεπιστημίου) 2004
 
Δημοσιεύσεις: Φωτογραφικό Λεύκωμα με τίτλο «ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΑΔΟΣ»
 
Παρουσιάσεις – κριτικές που αφορούν το φωτογραφικό μου έργο :
·         Περιοδικό «Φωτογράφος».
·         Περιοδικό «Φωτογραφικό Είδωλο».
·         Περιοδικό «Ενημερωτικό Δελτίο» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
·         Εφημερίδα «La NUOVA» του Nuoro της Σαρδηνίας.

Εφημερίδες : Νέοι Αγώνες, Ηπειρωτικός Αγών , Πρωινός Λόγος , Ήπειρος , Ανεξάρτητος ,Πρωινά Νέα , Ελευθερία , Γιάννινα , Έκδοση των Ιωαννίνων.

Μέλος άλλων οργανώσεων εθνικών ή διεθνών σχετικών με τα εικαστικά

Παρουσιάσεις – κριτικές που αφορούν το Αρχιτεκτονικό μου έργο :

Εφημερίδες : Ηπειρωτικός Αγών , Πρωινός Λόγος , Ήπειρος , Ανεξάρτητος ,Πρωινά Νέα , Ελευθερία.

Λοιπές πληροφορίες

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
 
1985-1986 Μέλος της μόνιμης επιτροπής του Τ.Ε.Ε.για Θέματα Πολεοδομίας
1985-1991 Μέλος της Α’θμια Επιτροπής Πολεοδομικού κ΄ Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εκπρόσωπος ΚΕΔΚΙ
1991-1998 Μέλος της Β΄θμια Επιτροπής Πολεοδομικού κ΄ Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εκπρόσωπος ΚΕΔΚ
1992 Μέλος της μόνιμης επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για Θέματα ΕΟΚ
1992-1995 Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού κ΄ Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
1995-1996 Εκλεγμένο μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α
1995-1996 Μέλος της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση έργων που δημοπρατούνται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε)
1996-2000 Μέλος της επιτροπής εισήγησης ανάθεσης έργων της Γ.Γ. Περιφέρειας Ιωαννίνων (εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.)
1997-1998 Εκλεγμένο μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α
1999–σήμερα Μέλος της Β΄θμια Επιτροπής Πολεοδομικού κ΄ Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εκπρόσωπος ΚΕΔΚ
2002-2004 Μέλος της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση έργων που δημοπρατούνται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε)
2005-σήμερα Μέλος της επιτροπής ‘Κρίσης Εικαστικών Έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε)

2008 Μέλος της επιτροπής επίβλεψης του έργου « Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/ Ελλάδα – Ιταλία 2000-2006. Μέτρο 3.1 Έργο : Εκπαίδευση και ένταξη των περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα – Θεσπρωτία ) και Ofanto (Camosa,Barletta) τοπικών κοινοτήτων» (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε)

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1991-1992 Εισηγητής σε Σεμινάριου του Τ.Ε.Ε. για νέους μηχανικούς με Θέμα: «Παθητικά κ΄Ενεργειακά Ηλιακά Συστήματα – Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική» που οργάνωσε το Τ.Ε.Ε. στα Γιάννενα και στην Ηγουμενίτσα.
1997 Εισηγητής σε Σεμινάριο του Ε.Ο.Μ.Ε.Χ. με Θέμα: «Παραδοσιακά Υλικά – Λιθοδομές στο Ζαγόρι Ιωαννίνων»
2000 Εισηγητής σε Σεμινάριο του Ι.Ε.Κ. με Θέμα: «Ξερολιθικές Κατασκευές»
2000 Εισηγητής στην ημερίδα με Θέμα: «Στρατηγικές και δράσεις στη Κοινωνία της Πληροφορίας».

2001 Εισηγητής στην ημερίδα με Θέμα: «Δυνατότητες και Προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής των Τζουμέρκων»(Αθήνα).

 

 

 

Ταξίδια ( και στις 5 Ηπείρους):
ΕΥΡΩΠΗ : Κύπρος – Ιταλία – Ελβετία – Αυστρία – Γερμανία -Γαλία – Ισπανία – Πορτογαλλία – Αγγλία – Βέλγιο – Λουξεμβούργο – Ολλανδία – Δανία – Σουηδία – Φινλανδία – Τσεχία – Σλοβακία – Λετονία – Εσθονία – Βουλγαρία – Σερβία – Π.Γ.Δ.Μακεδονίας – Αλβανία – Tουρκία.
ΑΜΕΡΙΚΗ – ΚΑΝΑΔΑΣ : Νέα Υόρκη – Νιού Τζέρζεϋ – Βοστώνη – Ουάσινγκτον– Σικάγο – Ατλάντα – Ν. Καρολίνα – Φλώριδα -Μοντρεάλ – Τορόντο –– Οττάβα – Ντράμοντβιλ.
ΑΣΙΑ: Μαλαισία – Ταϊλάνδη – Σιγκαπούρη.
ΑΦΡΙΚΗ: Αίγυπτος.
ΩΚΕΑΝΙΑ: Αυστραλία( Σίδνεϋ – Μελβούρνη – Αδελαϊδα).

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ